Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2013

elwenkaGame of Derps
elwenka
2647 1b26
Reposted fromSzczurek Szczurek viakaczo kaczo
elwenka
5646 efb3
Reposted frominsomniablogging insomniablogging viakaczo kaczo
elwenka
9250 8a40
Reposted fromtashi tashi vialychnis lychnis
elwenka

February 22 2013

elwenka
Startuję w konkursie Goretexu - Experience Tour i próbuję zdobyć miejsce w regatach Clipper Round the Word. 
Trochę ciężko wyłożyć mi taką kasę (ponad 5k funtów) z własnej kieszeni, a miesiąc żeglowania na Ryczących Czterdziestkach to doświadczenie, które ciężko przecenić - zwłaszcza, że dla żeglarstwa rzucam studia ;) 

Głosowanie zajmuje jakieś pół minuty, łącznie ze sprawdzeniem skrzynki mailowej (głos niestety potrzebuje klikalnego potwierdzenia). Dla Ciebie to nic, dla mnie doświadczenie, które zmieni moje życie. 

Z góry wielkie dzięki za głosy,
Ewka

elwenka
8098 7cb3
Reposted fromsasorizanoko sasorizanoko viamasseffect masseffect

February 21 2013

elwenka
Reposted fromsfm sfm viakokoko kokoko

February 20 2013

elwenka
elwenka
Reposted fromfoxgallagher foxgallagher viablaueslicht blaueslicht

February 16 2013

elwenka

February 15 2013

elwenka
Frustrują mnie ludzie, którzy robią ze swoim życiem coś pożytecznego.
Reposted bylychnis lychnis

February 13 2013

elwenka
2632 e0a4
Reposted fromlenka024 lenka024 viaambiwalencja ambiwalencja

February 12 2013

elwenka
9254 bef0
Reposted frombity-w-zupie bity-w-zupie viapunkracy punkracy

February 11 2013

elwenka
3965 f5c0
Reposted fromgifz gifz viaedhell edhell
elwenka

February 08 2013

elwenka
4334 dc2a
Yeah so funny, keep telling...
Reposted fromgiffer giffer viasunako sunako
1886 1f43

sarahj-art:

Slow night in Gotham.

Ordinary Batman Adventures

Reposted fromkumiko kumiko viakartoNik kartoNik
elwenka
2781 7776
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viagrufty grufty
elwenka
2559 8bee
Reposted fromSweetRevelation SweetRevelation viabudas budas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl